جمعه, 11 خرداد,1403 |

نذر ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها


درآن زمان که مهر نبود وغرور بود
وقتی که سهم دخترکان خاک گور بود!
نوری تپید وجان به جهانی دوباره داد...
هستی درانتظار وقوع ظهور بود
نازل شده ست آیه کوثر!مبارک است!
حکم خدا برای نبی شکروسور بود
روح محمداست که سرمست اوشده
ساقی خدا وفاطمه شرب طهور بود!۱
گویی دگرخدا مثلی غیر اونداشت...
زهرا برای نور خدایک بلور بود۲
یهدی... من یشا ...لنوره،ولی چه حیف!۳

عالم برای دیدن این نور،کور بود!

۲۱-۱انسان
۳۵-۲نور
۳۵-۳نور

حانیه مودب | دوره هفتم آفتابگردان ها

20 دی 1401 765 0

وداع

بازآ،ببینم چهره ی چون حیدرت را...

قدری بمان،تاحرف های خواهرت را...

برتن کن این پیراهنت را...یوسف من!

ازمن بگیر این یادگارمادرت را...

قدت هلالی شد شبیه مادر!ای ماه!

وقتی که دیدی غرق درخون اکبرت را...

دل بی قرار توست،آرام وقرارم!

زینب بمیرد! تانگاه آخرت را...

محکم گرفتی تودرآغوشت سرم را...

گفتی که محکم باشم، آنگه که سرت را...

تکبیر خواهم گفت!روی تل برادر...

غیراز جمیلا من نبینم،باورت را...

وقت وداع آمد!برو آرام جانم...!

باخودت ببراما،سلام خواهرت را...

 

 


حانیه مودب | دوره هفتم آفتابگردان ها

16 شهریور 1398 888 0 5

دخترخورشید

برقلب من خسته نشسته ست غباری...

وقتش شده ای عشق،براین خاک بباری...

توقلب مراخوب بهم ریخته ای،مرد!

تاباغچه ای ازگل آلاله بکاری...

دریای پرازموج شده برکه قلبم...

اماتوجسورانه به هرموج،سواری...

آرامی وپرمهر،دل انگیزی ومحزون...

ازجنس نواهای پرازسوز دوتاری

من دخترخورشیدم و سوزانم ومغرور...

سرسخت ترین مرد،دراین شهرودیاری...


حانیه مودب | دوره هفتم آفتابگردان ها

16 بهمن 1397 909 0 4.75

بدون عشق

باران نزده،ابربهاری مرده

درهرطرفی شاخه گلی پژمرده...

برگرد،بباربازهم براین شهر

برگردببار،عشق خنجرخورده...


حانیه مودب | دوره هفتم آفتابگردان ها

18 مهر 1397 971 0 2.47